Ekologiset ja eettiset sertifikaatit auttavat valinnoissa - LOISTE living

Ekologiset ja eettiset sertifikaatit auttavat valinnoissa

Yhä useampi meistä haluaa valita tuotteita, jotka on valmistettu ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Valintojen tekemistä helpottamaan, apunamme ovat erilaiset ekologiset ja eettiset sertifikaatit. Oletko tietoinen, mitä nämä sertifikaatit tarkoittavat ja millä kriteereillä niitä myönnetään valmistajille? Keräsimme tähän yleisimmät eko-sertifikaatit.

Reilu kauppa – Fair Trade

Reilun kaupan merkki pakkauksessa kertoo, että raaka-aineiden viljelijät ovat saaneet tuotteistaan reilun hinnan ja Reilun kaupan lisää yhteisönsä sosiaaliseen tai taloudelliseen kehittämiseen. Reilussa kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Takuuhinta on viljelijälle turvaverkko maailmanmarkkinahintojen heilahteluja vastaan. Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistykseen.

Reilu kauppa pureutuu myös lapsityövoiman hyväksikäytön syihin parantamalla tuottajayhteisöjen toimeentuloa ja elinoloja. Reilun kaupan myötä yhä useampi lapsi pääsee kouluun.

Lisää aiheesta: Reilu kauppa, Fair Trade, World Fair Trade Organization

 

GOTS Global Organic Textile Standrad

GOTS on luonnonmukaista tekstiilituotantoa edistävä järjestö, joka huomio myös sosiaaliset näkökulmat. GOTS koostuu neljästä suuresta järjestöstä: Yhdysvaltalainen OTA, saksalainen IVN, Soil Association Isobritanniasta ja japanilainen JOCA

GOTS takaa ekologisen ja eettisen tuotantoketjun raaka-aineen viljelystä valmiin tekstiilituotteen valmistukseen. GOTS määrittää ekologiset ja sosiaaliset kriteerit, joihin yritysten on sitouduttava. Standardin noudattamisen takaamiseksi kaikkien sertifioitujen yritysten on osallistuttava vuosittaiseen paikan päällä tehtävään tarkastukseen, jonka suorittavat GOTSin riippumattomat testauslaitokset.

Lue lisää puuvillan viljelyä käsittelevästä artikkelistamme ja Global Organic Textile Standard -sivustolta.

 

Öko-Tex100 – kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä

Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsottavien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Valmiit tekstiilituotteet ovat tutkitusti haitta-aineettomia.

Merkintä on yhtenäinen turvallisuusstandardi läpi koko tekstiilien tuotantoketjun, ja sen ansiosta voidaan tehdä kaikki tuotantovaiheet käsittäviä haitta-ainetarkastuksia. Näytteet testataan riippumattomissa Öko-Tex-testilaitoksissa.

Öko-Tex kiinnittää huomioita vain materiaalin haitta-aineisiin. Siinä ei oteta kantaa tuotteen valmistusmenetelmiin tai työoloihin.

Lisää aiheesta: Öko-Tex

Joutsenmerkki

Kertoo tuotteen tai palvelun vaikutuksista ympäristöön, ja merkinnän tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Joutsenmerkin kriteereitä tiukennetaan noin 3-5 vuoden välein. Kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Kun kriteereitä tiukennetaan, luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Tästä syystä markkinoilla olevien Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä vaihtelee vuosittain. Vapaaehtoisuuden vuoksi tuotteille voidaan asettaa tiukempia vaatimuksia kuin mitä lait ja asetukset vaativat.

Lisää aiheesta: Joutsenmerkki

EU –ympäristömerkki

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin.

EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.

Lisää aiheesta: EU-ympäristömerkki

Avainlippu

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

Lisää aiheesta: Avainlippu

Masters of Linen –pellava

Masters of Linen -merkin myöntää kansainvälinen organisaatio. Yritykselle myönnetty Masters of Linen -merkki myönnetään pellavatuotteille, jotka on valmistettu Länsi-Euroopassa ympäristöystävällisesti viljellystä ja kehrätystä pellavalangasta ja jotka täyttävät kuidun viljelylle, jatkojalostukselle ja tekstiilien tuotannolle asetetut tiukat laatuvaatimukset mm. värin ja pesunkeston suhteen.

Lisää aiheesta: Masters of Linen

FSC

Forest Stewardship Council on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja. FSC-tavaramerkki osoittaa, että tuotteessa käytetty raaka-aine on peräisin FSC-sertifioiduista metsistä (≥70%), FSC:n hyväksymästä kierrätysmateriaalista tai kontrolloiduista lähteistä (jälkimmäistä ≤30%). Tavaramerkkiä voidaan käyttää suoraan sertifioidussa tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa. Tavaramerkissä on aina tunnistekoodi, jolla tuotteen alkuperä voidaan jäljittää.

Lisää aiheesta: FSC

Sinun valintaasi helpottamaan, verkkokauppamme tuotekuvauksissa kerromme sertifikaateista, joita tuotteille on myönnetty. Tuotevalikoimaa valitessamme kiinnitämme erityistä huomiota tuotteiden alkuperään ja valmistusmenetelmiin. Ethän epäröi kysyä, jos jonkin tuotteen alkuperä tai valmistustapa mietityttävät sinua.

#arjenloisteita,

Terhi <3